ภาพกิจกรรม 2567

   
 

 
- สนง.สหกรณ์จังหวัด นำนักเรียน สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดพะเยารุ่นที่ 2 มาทัศนศึกษาดูงานด้านสหกรณ์
   วันที่ 9 มกราคม 2567
 


 
- พิธีมอบเงินสนับสนุน องค์กรผุ้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2567
   วันที่ 2 มีนาคม 2567