ติดต่อสหกรณ์


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
ที่อยู่ เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185
โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com
E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th ,phayaotcl@gmail.com
Line ID : @pyocoop

ติดต่อสมาคมต่างๆ
089-8382558 หรือเบอร์ภายใน 28 - เจ้าหน้าที่ สสอค. / สส.ชสอ. / สส.สก.
089-8351070 หรือเบอร์ภายใน 33 - เจ้าหน้าที่ สสอ. / ร่วมบุญ
080-2452366 หรือเบอร์ภายใน 27 - เจ้าหน้าที่ สณอน. / สส.สท.
061-3271181 หรือเบอร์ภายใน 27 - เจ้าหน้าที่ สอ. / AIA

แผนที่ :