>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด

 

 

 

 

 

 แผนที่สหกรณ์

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์

 

ข่าวความเคลื่อนไหว สอ.ครูพะเยา (ดูหัวข้อข่าวย้อนหลังทั้งหมด คลิก)

 

การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

วันที่ประกาศ
7 ตุลาคม 2558  


การสรรหากรรมการดำเนินการ

วันที่ประกาศ
30 กันยายน 2558  


การสรรหาประธานคณะกรรมการดำเนินการ

วันที่ประกาศ
30 กันยายน 2558  


  จำนวนข่าวสารย้อนหลังทั้งหมด 100 หัวข้อ(ดูหัวข้อทั้งหมด คลิก)


 

แผนงานและโครงการปี 2558

1.การจัดอบรมและศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก

2.สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสมาชิก

3.เช็คของขวัญวันเกิดสมาชิก

4. หุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ

5.สนับสนุนทุนดำเนินการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา

6.สนับสนุนทุนดำเนินการสมาคมหรือชมรมข้าราชการครูบำนาญ

7.ค่าตอบแทนสมาชิกที่มาใช้สิทธ์สรรหาประธานกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการคนละ 500 บาท

8.งานมุทิตาจิต

9.โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่

10.โครงการสวัสดิการสมาชิกครองโสด

11.โครงการสวัสดิการสมาชิกสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตรหรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา

12.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ต้นแบบ

13.โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย

14.โครงการสวัสดิการสมาชิกพิการ

15. โครงการออมทรัพย์นักเรียน


แผนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


ประธานกรรมการ
Google 

แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไชต์สหกรณ์

แจ้ง Link เสีย
ชื่อลิงค์
     
ให้คะแนนเวปไชต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้ออนไลน์ : 3
จำนวนผู้เข้าชม:767849

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด PHAYAO TEACHER SAVING COOPERATIVE LIMITED เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185 โทรสาร 054-481501 WWW.PHAYAOTCL.COM
Programming & Design & Webmaster Saringkan  khaisuwon
email : phayaotcl@hotmail.co.th