ประกาศ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด มีความยินดีที่จะขอปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่ในเร็วๆนี้ หรือทดลองใช้งานเว็บไซต์ใหม่ คลิก
     
  รายละเอียดใบเสร็จประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  
     
     
     บริการทำธุรกรรมเงินฝากออมทรัพย์ ผ่านระบบ ATM  
       - แบบคำขอเข้าร่วม บริการทำธุรกรรมเงินฝากออมทรัพย์ ผ่านระบบ ATM - ดาวน์โหลดไฟล์  
       - ขั้นตอนการใช้บริการเงินฝากสหกรณ์ฯผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย - ดาวน์โหลดไฟล์  
     
  เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ฯ  
        - ขั้นตอนการปลูกทุเรียน  
        - คู่มือการปลูกทุเรียน  
     
     
 

สมาชิกท่านใดที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณฯ์ แล้วยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ฯ ทราบ

ขอให้ท่านตรวจสอบและแจ้งมายังสหกรณ์ฯ โดยด่วน!! เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง

 

 
 
วันที่โอนเงิน จำนวนเงิน สาขา
02/11/2020 2,410.00 -
29/11/2020 2,035.00 - ธนาคารกรุงไทย สาขาจอมบึง ราชบุรี (คุณยุพา)
26/05/2022 3,000.00 - ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา (คุณกุลธิดา)
25/08/2022 1,000.00 - ธนาคารทหารไทยธนชาต (คุณยุทธศิลป์)
     
     
     
     - ตรวจสอบการแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการเงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2565 คลิก
   (เฉพาะกรณีลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QRcode)
 
     
     
     
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
  แบบฟอร์มสมัครประกันอุบัติเหตุ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) คลิก  
     
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
  - คำร้องขอลดส่งเงินงวดชำระหนี้รายเดือนกรณีสหกรณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คลิก
 
     
   
     
   
     
 
คำร้องเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน  คลิก
     
   
     
   
     
 
 
 
     
     ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
- สส.สท.สมาคมสูงวัย ใส่ใจวัยเกษียณ รับสมัคร 1-30 ธันวาคม 2565 วันที่ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2565
- ประกาศ ยกเลิกโครงการสวัสดิการเยียวยาโควิด -19 วันที่ประกาศ 22 พฤศจิกายน 2565
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 วันที่ประกาศ 14 พฤศจิกายน 2565
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 วันที่ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2565
- (อัพเดต)ใบสมัครสมาชิก สส.สท. ประเภทสามัญ วันที่ประกาศ 9 พฤศจิกายน 2565
- (อัพเดต)ใบสมัครสมาชิก สส.สท. ประเภทสมทบ วันที่ประกาศ 9 พฤศจิกายน 2565
- ประกาศ เชิญชวนสมาชิกไปใช้สิทธิวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2565
- ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 วันที่ประกาศ 4 พฤศจิกายน 2565
- ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 วันที่ประกาศ 4 พฤศจิกายน 2565
- ประกาศเชิญชวนสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนสรรหาล่วงหน้าอย่าลืมไปใช้สิทธิ วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2565
 
          จำนวนข่าวสารย้อนหลังทั้งหมด 306 หัวข้อ(ดูหัวข้อทั้งหมด คลิก)  
     
     ภาพกิจกรรม  
 
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธรณสุขพะเยา จำกัด
   วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
- การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สำนักงานสหกรณ์ฯ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19
   วันที่ 15 เมษายน 2564
- การประชุมใหญ่สามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปี 2563
   วันที่ 11 เมษายน 2564
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
   วันที่ 9 เมษายน 2564
- การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
   วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563
- โครงการส่งเสริมการหารายได้ให้กับสมาชิก ประจำปี 2563
   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 
     
       สารประชาสัมพันธ์  
 
 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2565
ดูทั้งหมด

 
     
     
 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   ไม่เกิน 1 ล้านบาท 1.75
   เกิน 1 ล้านบาท 2.00
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.50
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 4
จำนวนผู้เข้าชม:2284177

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com