ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2562 วันที่ประกาศ 19 สิงหาคม 2562
- ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมระบบบริการข้อมูลสมาชิกบนโทรศัพท์มือถือ วันที่ประกาศ 8 สิงหาคม 2562
- ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2562 วันที่ประกาศ 3 กรกฎาคม 2562
- ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ. เป็นกรณีพิเศษ วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2562
- ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ร่วมบุญ เป็นกรณีพิเศษ วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2562
- ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ. เป็นกรณีพิเศษ วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2562
- ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562 วันที่ประกาศ 25 มีนาคม 2562
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562 วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2562
- ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562 วันที่ประกาศ 5 มีนาคม 2562
- การเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้้นฐาน วันที่ประกาศ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 
          จำนวนข่าวสารย้อนหลังทั้งหมด 200 หัวข้อ(ดูหัวข้อทั้งหมด คลิก)  
     
     ภาพกิจกรรม  
 
- รับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล
   วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
   วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด
   วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562
- โครงการพัฒนาสมาชิก
   วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562
- ศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก
   วันที่ 10-13 พฤษภาคม พ.ศ.2562
  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 
     
       สารประชาสัมพันธ์  
 
 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
ดูทั้งหมด

 
     
     
 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 19
จำนวนผู้เข้าชม:1292924

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com