ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
- ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562 วันที่ประกาศ 25 มีนาคม 2562
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562 วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2562
- ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562 วันที่ประกาศ 5 มีนาคม 2562
- การเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้้นฐาน วันที่ประกาศ 15 กุมภาพันธ์ 2562
- ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 วันที่ประกาศ 19 พฤศจิกายน 2561
- ประกาศ เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562 วันที่ประกาศ 1 พฤศจิกายน 2561
- ประกาศ เรื่องการงดจ่ายเงินกู้ วันที่ประกาศ 1 พฤศจิกายน 2561
- แบบฟอร์มรายชื่อผู้สมัครประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม พ.ศ.2561-2562 วันที่ประกาศ 31 ตุลาคม 2561
- คำร้องขอรับเงินปันผล เฉลี่ยคืนและเงินสมนาคุณ 2561 วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2561
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 วันที่ประกาศ 9 ตุลาคม 2561
 
          จำนวนข่าวสารย้อนหลังทั้งหมด 194 หัวข้อ(ดูหัวข้อทั้งหมด คลิก)  
     
     ภาพกิจกรรม  
 
- ประชุมเตรียมการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาว ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
   วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
- โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
- ประชุมเตรียมการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาว ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดพะเยา
   วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศึกษาธิการและการกีฬาเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
   วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
- ประธานและคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมพิธีงานวันครู 2561
   วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 
     
       สารประชาสัมพันธ์  
 
 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2562
ดูทั้งหมด

 
     
     
 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 3
จำนวนผู้เข้าชม:1246455

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com