>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.) เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันที่ประกาศ
12 มีนาคม 2561  


ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อตู้เอกสาร

วันที่ประกาศ
2 กุมภาพันธ์ 2561  


การเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้้นฐาน

วันที่ประกาศ
1 กุมภาพันธ์ 2561  


จำนวนข่าวสารย้อนหลังทั้งหมด 174 หัวข้อ(ดูหัวข้อทั้งหมด คลิก)
 
     
     
     
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ศึกษาธิการและการกีฬาเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ดูภาพกิจกรรม


 
ประธานและคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมพิธีงานวันครู 2561
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 
ดูภาพกิจกรรม


 
สวัสดีปีใหม่ 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสหกรณ์
 
ดูภาพกิจกรรม


 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ดูภาพกิจกรรม


ดูกิจกรรมทั้งหมด

 
     
     
     
 
1.  สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสมาชิก
2.  ของขวัญวันเกิดสมาชิกสูงวัย
3.  หุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ
4.  โครงการสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่
5.  สนับสนุนทุนดำเนินการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา
6.  สนับสนุนทุนดำเนินการสหพันธ์ครูบำนาญหรือชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดพะเยา
7.  ค่าใช้จ่ายในการสรรหาประธาน กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
8.  โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน
9.  พัฒนาสมาชิกหลังเกษียณอายุ และลาออกจากราชการ
10. โครงการสวัสดิการครองโสดและสมาชิกสมรสแล้วไม่มีบุตรหรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา
11. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา
12. โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย
13. โครงการสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังช่วยเหลือตนเองไม่ได้
14. โครงการสวัสดิการสมาชิกพิการ
15. โครงการออมทรัพย์ออมความดี
16. โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
17. โครงการสวัสดิการบำเหน็จแก่สมาชิก
18. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
19. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันครู
20. การจัดการอบรมผู้แทนสมาชิก
21. โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
22. โครงการพัฒนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์
23. โครงการส่งเสริมหลักประกันของสมาชิก
24. โครงการประกันอุบัติเหตุของสมาชิก
 
     
     
     
 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
     
นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 5
จำนวนผู้เข้าชม:1105054

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th