ติดต่อสหกรณ์


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
ที่อยู่ เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185
โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com
E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th ,phayaotcl@gmail.com
Line ID : @pyocoop

แผนที่ :