การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สำนักงานสหกรณ์ฯ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19

วันที่ 15 เมษายน 2564