ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

 
  วันที่ประกาศข่าว 2023-10-09
   
หัวข้อที่: 643
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2019-12-06
   
หัวข้อที่: 642
หัวข้อ : ว่าด้วยการใช้อาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด พ.ศ.2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2023-10-02
   
หัวข้อที่: 641
หัวข้อ : ประกาศ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2023-07-17
   
หัวข้อที่: 640
หัวข้อ : ระเบียบ ว่าด้วยโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2023-09-25
   
หัวข้อที่: 639
หัวข้อ : ประกาศ ว่าด้วยโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2023-09-14
   
หัวข้อที่: 638
หัวข้อ : ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2022-06-15
   
หัวข้อที่: 637
หัวข้อ : ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2565
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2023-03-16
   
หัวข้อที่: 636
หัวข้อ : ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกครองโสดหรือสมาชิกสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร หรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษาพ.ศ. 2566
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2022-06-15
   
หัวข้อที่: 635
หัวข้อ : ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2565
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2021-07-16
   
หัวข้อที่: 633
หัวข้อ : ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2564
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2020-10-15
   
หัวข้อที่: 632
หัวข้อ : ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2019-06-24
   
หัวข้อที่: 631
หัวข้อ : ว่าด้วยเงินบำเหน็จรายเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2016-07-27
   
หัวข้อที่: 630
หัวข้อ : ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2559
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2016-06-29
   
หัวข้อที่: 629
หัวข้อ : ว่าด้วยค่าตอบแทนสำหรับการประชุมประจำเดือนของฝ่ายจัดการ พ.ศ.2559
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2011-11-15
   
หัวข้อที่: 628
หัวข้อ : ว่าด้วยการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2554
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 443 หัวข้อ รวม : 30 หน้า :                [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29]