สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

หนี้สถาบันการเงินอื่น


  อยากทราบรายละเอียดหนี้สถาบันการเงินที่กำหนดมีอะไรบ้างไม่เข้า
ใจ เช่นหนี้บัตรเครดิต หนี้ไฟแนนซ์
หนี้ธนาคารอื่นๆเป็นต้นเพราะในระเบียบเขียนแค่เพียงหนี้สถาบันก
ารเงินอื่นเท่านั้น
 

 โดย : ผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์ : kruyut2553@hotmail.com เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2559


Untitled Document

  หมายถึงสถาบันการเงินที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สินเชื่อรถยนต์-ธนาคารเกียรตินาคิน เป็นสถาบันการเงินที่ถูกต้อง แต่สำหรับบริษัทสินเชื่อลีสซิ่งบางอย่างไม่ได้จดทะเบียนก็ไม่เข้าข่าย

 

 โดย : เจ้าหน้าที่สหกรณ์ อีเมล์ : phayaotcl@hotmail.co.th เมื่อ : 27 พฤษภาคม 2559


มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 1 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา