สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์


  เนื่องจาก ปัจจุบันเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย
และได้โอน(ย้าย)มาดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองดอกคำใต้
และมีความประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและสมาชิกสมาคม
จึงขอเรียนสอบถาม ดังนี้
๑. สามารถโอนการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย
มาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา ได้หรือไม่
๒. ดิฉันไม่มีหนี้สินประการใดกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย
มีแต่เรือนหุ้น
...ขอบคุณค่ะ
 

 โดย : ผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์ : parichat_si@hotmail.com เมื่อ : 01 พฤษภาคม 2559


Untitled Document

  ตอนนี้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายังไม่ได้รับสมัคสมาชิกจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลครับ

 

 โดย : เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพ อีเมล์ : phayaotcl@hotmail.co.th เมื่อ : 04 พฤษภาคม 2559


  สอ พะเยา วันเสาร์ทำการก่อครับ

 

 โดย : ผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์ : yoochi_2007@hotmail.com เมื่อ : 03 มิถุนายน 2559


  ทำการจันทร์ - ศุกร์ ครับ
หยุด เสาร์-อาทิตย์ วันสำคัญ และวันหยุดตามมติ ครม. ครับ

 

 โดย : เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ อีเมล์ : phayaotcl@hotmail.co.th เมื่อ : 03 มิถุนายน 2559


มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 3 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา