สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

การฝาก-ถอนเงิน


  มีความจำเป็นอยากถอนเงิน แต่ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้
(อยู่ต่างประเทศ)มีวิธีการใดในการถอนเงินได้บ้าง ต้องทำอย่างไร
กรุณาตอบด่วนด้วยค่ะ
 

 โดย : คนไกลบ้าน อีเมล์ : tatipiyachon@hotmail.co.th เมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2556


Untitled Document

  สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น กระทำการแทนได้ โดยระบุรายละเอียดด้านหลังของใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์

 

 โดย : สอ.ครูพะเยา จำกัด อีเมล์ : phayaotcl@hotmail.co.th เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2556


มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 1 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา