สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

มีเรื่องจำเป็นต้องกุ้อีกทำอย่างไรครับ


  นี่คือโจทย์ครับ
เป็นสมาชิกได้เกินกว่า 72 เดือน
มีเงินเดือน 16,000
มีเงินหุ้น 120,000
ไม่มีหนี้ในสหกรณ์ปิดจาก ชพค ผ่านมาแล้ว 1 เดือน
หลังจากหักรายจ่ายทุกอย่างแล้วมีเงินเหลือ 3700 บาท
มีสิทธิ์กุ้อะไรได้อีก และกู้ได้เท่าไหร่ครับ
ต้องใช้เงินประมาณ 250,000(สองแสนห้าหมื่นบาทครับ)

 

 โดย : บัญชา อีเมล์ : krubuncha@hotmail.com เมื่อ : 10 พฤษภาคม 2555


Untitled Document

  ถ้าจะให้ชัดเจนต้องขอดูสลิปเงินเดือน เพราะต้องดูรายการหักชำระหนี้ทุกรายการ ถ้าไม่มีหนี้เลยก็จะกู้ได้เป็นล้าน หากดูรายละเอียดดังกล่าว เบื้องต้นก็จะกู้ฉุกเฉินได้ 50,000 บาทครับ

 

 โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด อีเมล์ : phayaotcl@hotmail.co.th เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2555


  ลองดูครับถือเป็นกรณีศึกษา
อายุ 35 ปี
เป็นสมาชิกเกิน 72 เดือน
มีเงินหุ้น 120000
ถ้ามีเงินเดือน 16,000
รายการหัก
ชพค 500
กบข 500
หุ้น 700
ธ.ออมสิน 10600
เงินเหลือ 3700
กู้อะไรได้บ้างและได้เท่าไหร่ (เต็มสิทธิ์)

 

 โดย : บัญชา อีเมล์ : krubuncha@hotmail.com เมื่อ : 12 พฤษภาคม 2555


  จากข้อมูลข้างบนสามารถกู้ได้คือ

กู้ฉุกเฉิน ได้ 50,000 บาท
หรือกู้สามัญ ได้ 69,200 บาท
หรือกู้รวมหนี้ ได้ 2,100,000 บาท(ต้องชำระออมสิน)

 

 โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด อีเมล์ : phayaotcl@hotmail.co.th เมื่อ : 17 พฤษภาคม 2555


มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 3 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา