สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

ขอยกเลิกการใช้สิทธิ์สรรหาล่วงหน้าในวันที่ 4<br>พฤศจิก


  เรียนท่านคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา
ดิฉันนางสาวอรภิญญา อริยธเนศ เลขสมาชิกสหกรณ์ 13634
ขออนุญาตยกเลิกการใช้สิทธิ์สรรหาล่วงหน้าในวันที่ 4 พฤศจิกายน
2565 เนื่องจากติดภารกิจการสอน
โดยข้าพเจ้าประสงค์จะขอใช้สิทธิ์ของตนเองในวันที่ 11 พฤศจิกายน
2565 ในเขตอำเภอเชียงม่วน
เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้
ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดพิจารณาอนุญาต

ขอบคุณค่ะ
นางสาวอรภิญญา อริยธเนศ
เลขสมาชิก 13634 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
 

 โดย : ผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์ : michellepinya1949@gmail.com เมื่อ : 26 ตุลาคม 2565


Untitled Document

  เจ้าหน้าที่ดำเนินการยกเลิกเรียบร้อยแล้วครับ

 

 โดย : admin อีเมล์ : phayaotcl@gmail.com เมื่อ : 26 ตุลาคม 2565


มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 1 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา