สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

สมาชิกต่างจังหวัด<br>ขอสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกภายในจั


  เพราะอยู่ที่ไหนต้นสังกัดก็สามารถหักส่ง สหกรณ์ได้
จึงไม่เข้าใจว่าสมาชิกย้ายไปต่างจังหวัดถึงกู้ไม่ได้และค้ำประก
ันไม่ได้ รบกวนคณะกรรมการ
ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนสหกรณ์แก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ
เพื่อให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกภายในจังหวัด ขอบคุณครับ
 

 โดย : ผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์ : titipa@hotmail.com เมื่อ : 13 กันยายน 2565


Untitled Document
มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 0 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา