สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

เงินได้รายเดิอนคงเหลือ


  สอบถามครับ
1.เงินได้รายเดือนคงเหลือ นับรวม
เงินกู้บำเหน็จค้ำประกันที่เขต หักหรือไม่
2.เงินได้รายเดือนคงเหลือของการกู้เงิน ฉฉ ร้อยละ 5 ของหุ้น
500 บาท คือ เงินหลังจาก เขต หักร้อยละ 30 ใช่หรือไม่
3.ตามสลิปที่แนบสามารถกู้เงิน ฉฉ ร้อยละ 5 ของหุ้นได้หรือไม่
4.
ตามสลิปที่แนบสามารถกู้เงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได้หรือไม่

 

 

 โดย : ผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์ : เมื่อ : 22 พฤษภาคม 2563


Untitled Document
มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 0 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา