สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

รวมบัญชีเงินฝาก


  บัญชีเงินฝากสหกรณ์มี 2 เล่ม แต่ต้องการรวมบัญชีเป็นเล่มเดียว
ต้องไปติดต่อสหกรณ์หรือไม่และเอาเล่มบัญชีไปหรือไม่เพราะสมุดเห
ลือเล่มเดียว
ดังนั้นจึงอยากทราบว่าจะรวมเป็นเล่มเดียวต้องทำอย่างไร
 

 โดย : ผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์ : ครูผู้มีบัญชี 2 เล่ม เมื่อ : 07 พฤษภาคม 2563


Untitled Document

  สมาชิกต้องมาดำเนินการทำรายการถอนจากเล่มบัญชีที่ต้องการปิด แล้วฝากเข้าเล่มบัญชีที่ต้องการคงไว้ด้วยตนเองครับ

 

 โดย : เจ้าหน้าที่สหกรณ์ อีเมล์ : phayaotcl@hotmail.co.th เมื่อ : 07 พฤษภาคม 2563


มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 1 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา