สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

ถามต่อ


  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผมพอจะทราบแล้วแต่ที่อยากทราบคือ
เราจะนับอายุสมาชิกรวมกับที่โอนมาได้หรือไม่
ลองช่วยคำนวณว่าถ้าหนี้ทั้งของสหกรณ์และหนี้นอกประมาณ 1.1
ล้านบาท จะต้องส่งประมาณงวดละเท่าไหร่
ขอบคุณมากครับ
 

 โดย : เมธาสิทธิ์ อีเมล์ : mrengrew@gmail.com เมื่อ : 26 กรกฏาคม 2552


Untitled Document

  อายุสมาชิกกรณีโอนต้องแยกเป็น 2กรณี ดังนี้
1. กรณีใช้บริการเงินกู้สามารถนับรวมอายุโอนได้
2. กรณีการได้รับสวัสดิการต่างๆ ไม่สามารถนับรวมอายุโอนได้
ทั้งนี้ขอให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อบังคับของสหกรณ์ได้

 

 โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด อีเมล์ : Webmaster@phayaotcl.com เมื่อ : 27 กรกฏาคม 2552


  สำหรับงวดชำระหนี้จะเป็นเท่าไร ขึ้นอยู่กับจำนวนงวดที่ส่ง กรณีรวมหนี้ 1.1 ล.
125 งวด ส่ง 12,300 บาท
180 งวด ส่ง 9,700 บาท
240 งวด ส่ง 8,400 บาท

 

 โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด อีเมล์ : Webmaster@phayaotcl.com เมื่อ : 27 กรกฏาคม 2552


มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 2 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา