สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

ระบบสหกรณ์ออนไลน์<br>ทำไมรายละเอียดเงินฝากไม่เป็นปัจจ


  ระบบสหกรณ์ออนไลน์ ทำไมรายละเอียดเงินฝากถึงไม่เป็นปัจจุบัน
 

 โดย : ผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์ : เมื่อ : 30 สิงหาคม 2561


Untitled Document

  เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
อยู่ในช่วงดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบดำเนินการสหกรณ์
โดยเลือกใช้ระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม
ซึ่งขณะนี้ระบบเงินรับฝากได้โอนย้ายไปใช้ระบบใหม่แล้ว
จึงเป็นเหตุทำให้ข้อมูลด้านเงินรับฝากในระบบเดิมนี้
ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน
หากสหกรณ์ดำเนินการเปลี่ยนระบบใหม่เสร็จสมบูรณ์
ทางสหกรณ์จะดำเนินการเปิดใช้ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ตัวใหม่ให้สมาชิกใช้งานได้อย่างปกติ

 

 โดย : เจ้าหน้าที่สหกรณ์ อีเมล์ : phayoatcl@hotmail.co.th เมื่อ : 03 กันยายน 2561


มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 1 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา