สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก


  www.facebook.com/pages/PRN-Technology-COLTD/1520687688144996

บริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์สมุด เครื่องพิมพ์เช็ค COMPUPRINT
SP40 ของประเทศอิตาลี เครื่องนับธนบัตร
โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและกร
ะจายสินค้าแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย ขณะนี้บริษัทฯ
ได้ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
มาเป็นระยะเวลานานกว่า 12 ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ด้วยรากฐานอันยาวนานและแข็งแกร่งของบริษัทฯ
ประกอบกับการได้รับความเชื่อถือ
และไว้วางใจอย่างสูงสุดจากลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพสินค้า
และการบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร และมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูก
ค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย สอดคล้องตามแนวนโยบายของบริษัทฯ
จากความตั้งมั่นและตั้งใจจริงมากว่า 12 ปีที่ผ่านมา
จึงทำให้บริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วไปอย่างสูงสุด
ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สมุด พิมพ์เช็ค
เครื่องนับธนบัตร สำหรับกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน
สหกรณ์ อบต สามารถติดต่อสอบถามพร้อมให้คำแนะนำ ติดต่อบริษัท
พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จำกัด


ส่งเอกสารสมัครตัวแทน หรือติดต่อสอบถามได้ที่
Mail: info@prn-tech.com
TEL 029063121-22 Sale: 0863267901 (เปรียว) FAX
02-9063132
http://www.passbookprinter-th.com/
www.facebook.com/pages/บริษัท-พีอาร์เอ็น-เทคโนโลยี-จำกัด/144
8672988739788?ref=bookmarks
www.facebook.com/pages/PRN-Technology-COLTD/1520687688144996


 

 โดย : ผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์ : sale1@prn-tech.com เมื่อ : 31 ตุลาคม 2560


Untitled Document
มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 0 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา