สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

สมาชิกฌาปนกิจร่วมบุญ


  การขอรับเงินของฌาปนกิจร่วมบุญต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
และยอดเงินที่จะได้รับจำนวนเท่าไร
 

 โดย : ผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์ : เมื่อ : 30 กรกฏาคม 2560


Untitled Document

  1. สำเนาใบมรณบัตร
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ถึงแก่กรรม (ประทับตรา ตาย)
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ถึงแก่กรรม
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงินสงเคราะห์
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับเงินสงเคราะห์
อย่างละ 1 ฉบับ

ยอดเงินได้ประมาณ หนึ่งแสนบาทครับ

 

 โดย : เจ้าหน้าที่สหกรณ์ อีเมล์ : phayaotcl@hotmail.co.th เมื่อ : 31 กรกฏาคม 2560


  guest test post
<a href=" http://temresults2018.com/ ">bbcode</a>
<a href="http://temresults2018.com/">html</a>
http://temresults2018.com/ simple

 

 โดย : Guestviema อีเมล์ : samburton202@aol.co.uk เมื่อ : 09 มิถุนายน 2561


มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 2 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา