สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

เราจะลดค่าหุ่นรายเดือนลงได้ไหมครับ


  เพราะไม่ได้กู้ครับ
 

 โดย : ผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์ : เมื่อ : 15 ธันวาคม 2559


Untitled Document

  กรณีไม่มีหนี้สิน ถ้าชำระเงินค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 360 เดือน หรือมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 500,000 บาท สามารถงดส่งค่าหุ้นหรือจดจำนวนการถือหุ้นลงได้ครับ

 

 โดย : เจ้าหน้าที่สหกรณ์ อีเมล์ : phayoatcl@hotmail.co.th เมื่อ : 16 ธันวาคม 2559


มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 1 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา