สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

การติดตามยอดเงินในบัญชี


  ข้าราชการบำนาญ ไม่ได้เป็นสมาชิก แต่มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์
อยากติดตามยอดเงินในบัญชีทางออนไลน์
เพราะอยู่ไกล(ต่างประเทศ)ไม่สะดวกในการมาเช็คบัญชีด้วยตนเอง
จะต้องทำอย่างไร ขอคำตอบด่วน ขอบคุณค่ะ
 

 โดย : ภัทริยา อีเมล์ : tatipiyachon@hotmail.co.th เมื่อ : 01 มีนาคม 2555


Untitled Document

  สมัครสมาชิกทางเว็บไชต์เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มายืนยันผู้ใช้งานโดยทำเป็นคำร้องขอตรวจสอบบัญชีทางอินเตอร์เน็ตที่ธุรการให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะครับ

 

 โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด อีเมล์ : phayaotcl@hotmail.co.th เมื่อ : 02 มีนาคม 2555


  ได้รับแจ้งการเป็นสมาชิกแล้ว ขอแจ้งยืนยันการใช้งานและส่งสำเนาทางอีเมล์ได้หรือเปล่าคะ เพราะไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้

 

 โดย : ภัทริยา อีเมล์ : tatipiyachon@hotmail.co.th เมื่อ : 22 มีนาคม 2555


  ถ้าทำได้ขอความกรุณาส่งแบบส่งแบบฟอร์มคำร้องขอตรวจสอบบัญชีทางอินฯทางอีเมล์ ให้ด้วยค่ะ

 

 โดย : ภัทริยา อีเมล์ : tatipiyachon@hotmail.co.th เมื่อ : 22 มีนาคม 2555


  ได้ครับ
เอกสารที่ต้องการคือสำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อม เซ็นต์รับรองสำ้เนาแล้วส่ง มาทางอีเมล์ phayaotcl@hotmail.co.th ใส่ชื่อเรื่องว่ายืนยันการสมัครขอเช็คยอดหุ้นหนี้ครับ ^^

 

 โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด อีเมล์ : phayaotcl@hotmail.co.th เมื่อ : 27 มีนาคม 2555


มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 4 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา