สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

พนักงานราชการสมัครสหกรณ์ได้หรือไม่


  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่อื่นเขาเปิดให้พนักงานราชการสมัครเป็นสมา
ชิกสหกรณ์ได้และมีสิทธิ์ต่าง ๆ
ได้ทุกอย่างแต่สหกรณ์ครูพะเยาไม่เปิดให้พนักงานราชการสมัครเป็น
สมาชิกบ้างแม้แต่ ช.พ.ค. ก็ยังเปิดโอกาสให้กู้เงินได้
สหกรณ์ครูพะเยาน่าจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานราชการบ้าง
 

 โดย : วลัยพรรณ อีเมล์ : natnaree_chai@hotmail.com เมื่อ : 26 ตุลาคม 2554


Untitled Document

  จะรับเรื่องไว้และเสนอ คณะกรรมการพิจารณาต่อไปครับ

 

 โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด อีเมล์ : phayaotcl@hotmail.co.th เมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2554


มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 1 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา