สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

ขออนุญาตยกเลิกการใช้สิทธิสรรหาล่วงหน้า


  เรียนท่านคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยาขออนุญาตยกเลิกการใ
ช้สิทธิสรรหาล่วงหน้าใ
ดิฉันนางขวัญดาว ไชยมงคล เลขสมาชิกสหกรณ์ 13720
นวันที่ 4 พฤศจิกายน
2565 เนื่องจากติดภารกิจ
โดยข้าพเจ้าประสงค์จะขอใช้สิทธิของตนเองในวันที่ 11 พฤศจิกายน
2565 ในเขตอำเภอจุน
เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิในครั้งนี้
ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดพิจารณาอนุญาต

ขอบคุณค่ะ
นางขวัญดาว ไชยมงคล
เลขสมาชิก 13720

 

 โดย : ผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์ : kwandao@phayao2.go.th เมื่อ : 28 ตุลาคม 2565


Untitled Document
มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 0 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา