สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

ได้ดอกเบี้ยเท่าไร


  กรณีกู้เอื้ออาทร ทำไมต้องหักเงินไว้ 4,500 บาท ตั้งสามเดือน
ในขณะสามเดือนนี้ถือเป็นเงินกู้หรือไม่หรือถือเป็นเงินฝากของสม
าชิก อย่าลืมความแตกต่างของดอกเบี้ยระหว่างเงินกู้กับเงินฝาก
และหากเป็นเงินกู้ย่อมเป็นสิทธิของผู้กู้
สหกรณ์คิดอะไรอยู่ครับ
 

 โดย : ผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์ : เมื่อ : 24 สิงหาคม 2564


Untitled Document
มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 0 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา