สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยแยกหักชำระหนี้รายเดือน


  เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
ข้าพเจ้า นายวิเชียร ใจดี เลขทะเบียนสมาชิก 00012437
ขอให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา ได้ประสานเจ้าหน้าที่การเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เพื่อดำเนินการหักเงินชำระหนี้รายเดือนและรายการอื่นๆ
ผ่านบัญชีเงินเดือนของข้าพเจ้าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563
เป็นต้นไป (รายละเอียดและ
เอกสารหนังสือ ส่งทางอีเมล์สหกรณ์แล้วครับ)
 

 โดย : ผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์ : wichian027@gmail.com เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2563


Untitled Document

  เรียน สมาชิก 00012437
ทางสหกรณ์ได้รับหนังสือของท่านแล้ว และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ครับ

 

 โดย : เจ้าหน้าที่สหกรณ์ อีเมล์ : phayaotcl@hotmail.co.th เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2563


  ขอบพระคุณครับ

 

 โดย : ผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์ : jaideeman@gmail.com เมื่อ : 01 ธันวาคม 2563


มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 2 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา