สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

เพดานสูงสุดการฝากเงินทุนเรือนหุ้นเป็นเงินเท่า<br>ไร


  ขั้นตอนการขอหยุดฝากเงินหุ้นทำอย่างไร
 

 โดย : ผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์ : เมื่อ : 10 มีนาคม 2562


Untitled Document

  ในระเบียบสหกรณ์ไม่ได้กำหนดเพดานเงินทุนเรือนหุ้นสูงสุดของสมาชิกหลักไว้ครับ
หากต้องการหยุดฝากทุนเรือน สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 320 งวด หรือมีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท และหนี้สินไม่เกินค่าทุนเรือนหุ้น
สามารถแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อของงดส่งค่าหุ้นครับ

 

 โดย : เจ้าหน้าที่สหกรณ์ อีเมล์ : phayoatcl@hotmail.co.th เมื่อ : 12 มีนาคม 2562


มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 1 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา