สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

กรณีที่คู่สมรสเสียชีวิตได้เข้าฌาปนกิจสหกรณ์(ส<br>อ.)ทา


  หักจากยืมไปจัดทำศพก่อนสามหมื่นบาทแล้วส่วนที่เหลือจะได้รับอีก
เมื่อไหร่
 

 โดย : ผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์ : เมื่อ : 10 พฤษภาคม 2561


Untitled Document

  ค่าฌาปนกิจที่เหลือจะได้รับหลังจากผ่านการอนุมัติในที่ประชุมประจำเดือนของสมาคม และทางเจ้าหน้าที่สมาคมจะโทรประสานไปครับ

 

 โดย : เจ้าหน้าที่สหกรณ์ อีเมล์ : phayoatcl@hotmail.co.th เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2561


มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 1 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา