สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
เว็บบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ทั่วไป
Untitled Document webboard สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยายินดีต้อนรับ

ฝากออมทรัพย์ทวีคูณ


  การฝากออมทรัพย์ทวีคูณ เปิดบัญชีใหม่ ใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ
 

 โดย : ผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์ : sripo268@gmail.com เมื่อ : 07 พฤษภาคม 2561


Untitled Document

  เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
ให้สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ทวีคูณ เข้ามาลงชื่อแจ้งความจำนงด้วยตนเองก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
หรือสมาชิกท่านไหนอยู่ไกลสามารถแจ้งที่คณะกรรมการประจำหน่วยของท่านได้ครับ โดยยังไม่ใช้หลักฐานใดๆ หลังจากนั้นทางคณะกรรมการดำเนินการจะดำเนินการประชุมเพื่ออนุมัติให้เข้าร่วมโครงการต่อไปครับ

 

 โดย : เจ้าหน้าที่สหกรณ์ อีเมล์ : phayoatcl@hotmail.co.th เมื่อ : 08 พฤษภาคม 2561


มีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 1 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด :
อีโมชั่น
รูปภาพ
ชื่อผู้ตอบ:
อีเมล์ :
   

©สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา