รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 3 พฤศจิกายน 2565
  หัวข้อที่ : 00484
     
  เรื่อง : ประกาศเชิญชวนสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนสรรหาล่วงหน้าอย่าลืมไปใช้สิทธิ
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    สมาชิกที่ได้ลงทะเบียนสรรหาล่วงหน้า อย่าลืม
ไปใช้สิทธิสรรหาล่วงหน้า ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ
หน่วยสรรหาล่วงหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด (อาคารหอประชุม ชั้น 1)
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น.
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th