รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 0000-00-00
  หัวข้อที่ : 00463
     
  เรื่อง : สมาชิกท่านใดที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณฯ์ แล้วยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ฯ ทราบ
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    สมาชิกท่านใดที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณฯ์ แล้วยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ฯ ทราบ ขอให้ท่านตรวจสอบและแจ้งมายังสหกรณ์ฯ โดยด่วน!! เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง
   
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th