รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 13 กันยายน 2560
  หัวข้อที่ : 00319
     
  เรื่อง : ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.) เรื่อง การรับสมัครสมาชิกรอบ 3
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.)
มีมติเรื่องการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์ (สสอ.) รอบ 3
ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th