รายละเอียดข่าวสาร

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว 12 กรกฎาคม 2560
  หัวข้อที่ : 00315
   
  เรื่อง : ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.) เรื่อง การรับสมัครสมาชิกรอบ 2
   
  รายละเอียดข่าวสาร :
  คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.) มีมติ
เรื่องการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์ (สสอ.) รอบ 2
กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
  โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
รูปรายละเอียดข่าวสาร
 
   
 
   
 
   
 
 
ปิดหน้านี้