รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 12 กรกฎาคม 2560
  หัวข้อที่ : 00315
     
  เรื่อง : ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.) เรื่อง การรับสมัครสมาชิกรอบ 2
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.) มีมติ
เรื่องการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์ (สสอ.) รอบ 2
กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th