รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 12 กรกฎาคม 2560
  หัวข้อที่ : 00314
     
  เรื่อง : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.) เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่
17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th