รายละเอียดข่าวสาร

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว 12 กรกฎาคม 2560
  หัวข้อที่ : 00314
   
  เรื่อง : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.) เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1
   
  รายละเอียดข่าวสาร :
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่
17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
  โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
รูปรายละเอียดข่าวสาร
 
   
 
   
 
   
 
 
ปิดหน้านี้