รายละเอียดข่าวสาร

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว 4 พฤษภาคม 2560
  หัวข้อที่ : 00302
   
  เรื่อง : ประกาศ การปรับโครงสร้างหนี้สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2560
   
  รายละเอียดข่าวสาร :
  เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา จำกัด
ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2560
หากท่านใดมีความประสงค์ปรับโครงสร้างหนี้ ท่านสามารถเข้ามาติดต่อสหกรณ์ฯ
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
 
รูปรายละเอียดข่าวสาร
 
   
 
   
 
   
 
 
ปิดหน้านี้