รายละเอียดข่าวสาร

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว 15 ธันวาคม 2559
  หัวข้อที่ : 00296
   
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
   
  รายละเอียดข่าวสาร :
  ขอเรียนเชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา
08.00 น. ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
 
รูปรายละเอียดข่าวสาร
 
   
 
   
 
   
 
 
ปิดหน้านี้