รายละเอียดข่าวสาร

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว 22 พฤศจิกายน 2559
  หัวข้อที่ : 00295
   
  เรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
   
  รายละเอียดข่าวสาร :
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ได้ดำเนินการสรรหาเรียบร้อยแล้ว
ผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
ประจำปี 2560 ตามรายชื่อ
 
 
รูปรายละเอียดข่าวสาร
 
   
 
   
 
   
 
 
ปิดหน้านี้