รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 17 พฤศจิกายน 2559
  หัวข้อที่ : 00291
     
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถ
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
ได้ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถ ณ
บริเวณอาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เอกสารสอบราคาที่
4/2558 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 นั้น เนื่องด้วย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด จะปิดงบประมาณประจำปี 2559 ในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2559 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างให้เสร็จสิ้น
เพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างให้ทันเวลาในปีงบประมาณ 2559 ได้
จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถดังกล่าว
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th