รายละเอียดข่าวสาร

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว 17 พฤศจิกายน 2559
  หัวข้อที่ : 00291
   
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถ
   
  รายละเอียดข่าวสาร :
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
ได้ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถ ณ
บริเวณอาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เอกสารสอบราคาที่
4/2558 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 นั้น เนื่องด้วย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด จะปิดงบประมาณประจำปี 2559 ในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2559 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างให้เสร็จสิ้น
เพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างให้ทันเวลาในปีงบประมาณ 2559 ได้
จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถดังกล่าว
  โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
รูปรายละเอียดข่าวสาร
 
   
 
   
 
   
 
 
ปิดหน้านี้