รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 10 พฤศจิกายน 2559
  หัวข้อที่ : 00289
     
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม พ.ศ.2559-2560
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
เห็นชอบจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
โดยให้สมาชิกทำประกันด้วยความสมัครใจ เพื่อประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สำหรับสมาชิกและครอบครับ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th