รายละเอียดข่าวสาร

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว 10 พฤศจิกายน 2559
  หัวข้อที่ : 00289
   
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม พ.ศ.2559-2560
   
  รายละเอียดข่าวสาร :
  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
เห็นชอบจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
โดยให้สมาชิกทำประกันด้วยความสมัครใจ เพื่อประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สำหรับสมาชิกและครอบครับ
  โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
รูปรายละเอียดข่าวสาร
 
   
 
   
 
   
 
 
ปิดหน้านี้