รายละเอียดข่าวสาร

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว 2 พฤศจิกายน 2559
  หัวข้อที่ : 00287
   
  เรื่อง : ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 (แก้ไข)
   
  รายละเอียดข่าวสาร :
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับ
การสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 รายนามดังประกาศแนบ
  โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
รูปรายละเอียดข่าวสาร
 
   
 
   
 
   
 
 
ปิดหน้านี้