รายละเอียดข่าวสาร

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว 25 ตุลาคม 2559
  หัวข้อที่ : 00285
   
  เรื่อง : ประกาศ เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงลานจอดรถ
   
  รายละเอียดข่าวสาร :
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถ ณ
บริเวณหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด รายละเอียดดังแนบ
  โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
รูปรายละเอียดข่าวสาร
 
   
 
   
 
   
 
 
ปิดหน้านี้