รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 11 ตุลาคม 2559
  หัวข้อที่ : 00284
     
  เรื่อง : ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหา
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับ การสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี
2560 รายนามดังประกาศแนบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th