ประวัติของสหกรณ์
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา  จำกัดได้จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2511
เมื่อวันที่  11 เมษายน 2521   ได้ดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 31  พฤษภาคม  2521 เป็นต้นมา
และได้จดทะเบียนข้อบังคับ 10/2521 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 5600000/25481 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2548
(แทนข้อบังคับเดิม เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.026245)
แรกตั้งมีสมาชิก  396  คนทุนเรือนหุ้น  55,890  บาท ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2522
ได้รับโอนสมาชิกมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด จำนวน  1,579  คน เงินค่าหุ้น
และเงินสำรองหลังจากชำระหนี้แล้วคงเหลือ 398,694.75  บาท
เมื่อเริ่มก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัดได้อาศัยสำนักงานส่วนราชการศึกษาอำเภอเมืองพะเยา
เป็นที่ทำงานชั่วคราว และปีต่อมาได้ไปอาศัยส่วนราชการบ้าง เช่าอาคารเอกชนบ้าง
 เป็นอาคารสำนักงานหลายแห่ง 
เมื่อวันที่  1   พฤศจิกายน   2528 คณะกรรมการดำเนินการได้ดำเนินการจัดซื้อ  อาคารสำนักงาน
เป็นตึก 3 ชั้น 2  คูหา  กว้าง  8  เมตร ยาว 18  เมตร ราคา 1,310,000 บาท (ปัจจุบันได้จำหน่ายไปแล้ว)
การดำเนินงานเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับจนขณะนี้สหกรณ์ ฯ ได้สร้างสำนักงานเป็นของตนเอง
โดยได้ซื้อที่ดินพร้อมสำนักงานในเนื้อที่ 1 ไร่ เป็นจำนวนเงิน  10,461,880.-บาท
ตั้งอยู่ เลขที่ 672 หมู่ 3 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ ตำบลท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
และได้เปิดใช้สำนักงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มาจนถึงปัจจุบันนี้
ปี พ.ศ.2549-2558 ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ 29 ตารางวา เป็นเงิน 21,827,500 บาท
และได้สร้างหอประชุม พร้อมลานจอดรถเป็นเงิน 30,837,530 บาท ปัจจุบันมีที่ดินเนื้อที่ 6 ไร่ 29 ตารางวา
 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 2
จำนวนผู้เข้าชม:2223129

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com