สารประชาสัมพันธ์
 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2561
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษจิกายน - ธันวาคม 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษจิกายน - ธันวาคม 2558
 

 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 4
จำนวนผู้เข้าชม:1173312

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com