>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
     
 
 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษจิกายน - ธันวาคม 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษจิกายน - ธันวาคม 2558
 

 
     

นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 9
จำนวนผู้เข้าชม:1098416

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th