สารประชาสัมพันธ์
 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2565
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2565
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2565
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2564
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2564
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2563
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2563
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2563
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2562
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2562
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2561
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2561
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษจิกายน - ธันวาคม 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษจิกายน - ธันวาคม 2558
 

 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 2
จำนวนผู้เข้าชม:2284167

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com