>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
     
 
 
  วันที่ประกาศข่าว 12 มีนาคม 2557
   
หัวข้อที่: 203
หัวข้อ : โครงการสวัสดิการตามวิทยฐานะ ประจำปี 2557
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 5 มีนาคม 2557
   
หัวข้อที่: 201
หัวข้อ : เงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2557
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 5 มีนาคม 2557
   
หัวข้อที่: 200
หัวข้อ : หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 28 กุมภาพันธ์ 2557
   
หัวข้อที่: 197
หัวข้อ : สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคและประตูรั้ว
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2557
   
หัวข้อที่: 196
หัวข้อ : รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2557
   
หัวข้อที่: 195
หัวข้อ : รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 28 มกราคม 2557
   
หัวข้อที่: 193
หัวข้อ : สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 7 กุมภาพันธ์ 2557
   
หัวข้อที่: 192
หัวข้อ : การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน กรุณาส่งก่อนวันที่ 17 ก
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 13 มกราคม 2557
   
หัวข้อที่: 190
หัวข้อ : คัดเลือกโครงการระดับประถมศึกษารับเงินรางวัล 15,000 บาท
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 17 ธันวาคม 2556
   
หัวข้อที่: 187
หัวข้อ : ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ปิดทำการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดประชุมประจำปี
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 3 ธันวาคม 2556
   
หัวข้อที่: 186
หัวข้อ : ผลการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 29 พฤศจิกายน 2556
   
หัวข้อที่: 185
หัวข้อ : กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 14 พฤศจิกายน 2556
   
หัวข้อที่: 184
หัวข้อ : ประกาศกำหนดหน่วยสรรหาประธาน , กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 28 ตุลาคม 2556
   
หัวข้อที่: 183
หัวข้อ : ประกาศเงินฝากออทรัพย์สะสมปันผล
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 28 ตุลาคม 2556
   
หัวข้อที่: 181
หัวข้อ : ประกาศเรื่องประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 173 หัวข้อ รวม : 12 หน้า :                [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11]  

 
     

นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 15
จำนวนผู้เข้าชม:1098403

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th