ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ประกาศข่าว 23 พฤษภาคม 2557
   
หัวข้อที่: 208
หัวข้อ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ต้นแบบในสถานศึกษา
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 25 เมษายน. 2557
   
หัวข้อที่: 207
หัวข้อ : การจัดสวัสดิการเพื่อความจำเป็นแก่สมาชิก
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 16 พฤษภาคม 2557
   
หัวข้อที่: 206
หัวข้อ : หลักเกณฑ์การกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 25 เมษายน. 2557
   
หัวข้อที่: 205
หัวข้อ : โครงการสวัสดิการตามวิทยฐานะ ประจำปี 2557
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 26 มีนาคม 2557
   
หัวข้อที่: 204
หัวข้อ : รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างรั้วคอนกรีต
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 มีนาคม 2557
   
หัวข้อที่: 203
หัวข้อ : โครงการสวัสดิการตามวิทยฐานะ ประจำปี 2557
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 5 มีนาคม 2557
   
หัวข้อที่: 201
หัวข้อ : เงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2557
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 5 มีนาคม 2557
   
หัวข้อที่: 200
หัวข้อ : หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 28 กุมภาพันธ์ 2557
   
หัวข้อที่: 197
หัวข้อ : สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคและประตูรั้ว
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2557
   
หัวข้อที่: 196
หัวข้อ : รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2557
   
หัวข้อที่: 195
หัวข้อ : รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 28 มกราคม 2557
   
หัวข้อที่: 193
หัวข้อ : สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 7 กุมภาพันธ์ 2557
   
หัวข้อที่: 192
หัวข้อ : การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน กรุณาส่งก่อนวันที่ 17 ก
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 13 มกราคม 2557
   
หัวข้อที่: 190
หัวข้อ : คัดเลือกโครงการระดับประถมศึกษารับเงินรางวัล 15,000 บาท
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 17 ธันวาคม 2556
   
หัวข้อที่: 187
หัวข้อ : ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ปิดทำการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดประชุมประจำปี
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 178 หัวข้อ รวม : 12 หน้า :                [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11]  


 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 10
จำนวนผู้เข้าชม:1130000

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com