>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 
 
     
     
     
 
 
  วันที่ประกาศข่าว 10 ตุลาคม 2559
   
หัวข้อที่: 282
หัวข้อ : ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 10 ตุลาคม 2559
   
หัวข้อที่: 281
หัวข้อ : ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 6 ตุลาคม 2559
   
หัวข้อที่: 280
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการย้ายหน่วยลงคะแนนสรรหา
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 28 กันยายน 2559
   
หัวข้อที่: 279
หัวข้อ : การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก (เพิ่มเติม)
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 4 ตุลาคม 2559
   
หัวข้อที่: 278
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 15 กันยายน 2559
   
หัวข้อที่: 277
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 4 กรกฎาคม 2559
   
หัวข้อที่: 275
หัวข้อ : ประกาศ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ต้นแบบในสถานศึกษา
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 30 มิถุนายน 2559
   
หัวข้อที่: 274
หัวข้อ : ประกาศ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ 2559
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 8 มิถุนายน 2559
   
หัวข้อที่: 273
หัวข้อ : ประกาศ ขอเลื่อนกำหนดการโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2559
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 26 พฤษภาคม 2559
   
หัวข้อที่: 271
หัวข้อ : การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทสามัญ 2559
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 19 เมษายน. 2559
   
หัวข้อที่: 270
หัวข้อ : ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กรณีพิเศษ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 5 เมษายน. 2559
   
หัวข้อที่: 269
หัวข้อ : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก ประจำปี 2559
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 5 เมษายน. 2559
   
หัวข้อที่: 268
หัวข้อ : ประกาศว่าด้วยการใช้อาคารหอประชุม พ.ศ.2559
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 4 เมษายน. 2559
   
หัวข้อที่: 267
หัวข้อ : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2559
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 24 พฤศจิกายน 2558
   
หัวข้อที่: 266
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 151 หัวข้อ รวม : 11 หน้า :                [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10]  

 
     

นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 10
จำนวนผู้เข้าชม:1023219

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th