ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ประกาศข่าว 12 ตุลาคม 2560
   
หัวข้อที่: 327
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 ตุลาคม 2560
   
หัวข้อที่: 326
หัวข้อ : แบบฟอร์มรายชื่อผู้สมัครประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม พ.ศ.2560-2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 9 ตุลาคม 2560
   
หัวข้อที่: 325
หัวข้อ : คำร้องขอรับเงินปันผล เฉลี่ยคืนและเงินสมนาคุณ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 29 กันยายน 2560
   
หัวข้อที่: 324
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 19 กันยายน 2560
   
หัวข้อที่: 323
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 14 กันยายน 2560
   
หัวข้อที่: 322
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 14 กันยายน 2560
   
หัวข้อที่: 321
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหาประธานคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 13 กันยายน 2560
   
หัวข้อที่: 320
หัวข้อ : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะปานกลางแก่สมาชิก พ.ศ.2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 13 กันยายน 2560
   
หัวข้อที่: 319
หัวข้อ : ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.) เรื่อง การรับสมัครสมาชิกรอบ 3
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 6 กันยายน 2560
   
หัวข้อที่: 318
หัวข้อ : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะปานกลางแก่สมาชิก พ.ศ.2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 6 กันยายน 2560
   
หัวข้อที่: 317
หัวข้อ : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะยาวแก่สมาชิก พ.ศ.2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 8 สิงหาคม 2560
   
หัวข้อที่: 316
หัวข้อ : ประกาศ เรื่อง โครงการสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 กรกฎาคม 2560
   
หัวข้อที่: 315
หัวข้อ : ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.) เรื่อง การรับสมัครสมาชิกรอบ 2
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 กรกฎาคม 2560
   
หัวข้อที่: 314
หัวข้อ : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.) เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 13 มิถุนายน 2560
   
หัวข้อที่: 313
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 178 หัวข้อ รวม : 12 หน้า :                [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11]  


 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 3
จำนวนผู้เข้าชม:1130556

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com