ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ประกาศข่าว 10 มิถุนายน 2556
   
หัวข้อที่: 154
หัวข้อ : กำหนดการประชุมสหกรณ์เคลื่อนที่
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 10 มิถุนายน 2556
   
หัวข้อที่: 153
หัวข้อ : ประกาศสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้อาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 3 มิถุนายน 2556
   
หัวข้อที่: 152
หัวข้อ : การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 29 พฤษภาคม 2556
   
หัวข้อที่: 151
หัวข้อ : สัมมนาประชุมใหญ่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์และชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 15 พฤษภาคม 2556
   
หัวข้อที่: 150
หัวข้อ : สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญ อายุไม่เกิน 60 ปี
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 15 พฤษภาคม 2556
   
หัวข้อที่: 149
หัวข้อ : สอ.ครูพะเยาศึกษาดูงาน สอ.ครูสตูล จำกัด
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 30 เมษายน. 2556
   
หัวข้อที่: 148
หัวข้อ : ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การกู้เงินไปศึกษาดูงาน
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 30 เมษายน. 2556
   
หัวข้อที่: 147
หัวข้อ : สอ.ครูอุตรดิตถ์ จำกัด ศึกษาดูงาน สอ.ครูพะเยา จำกัด
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 30 เมษายน. 2556
   
หัวข้อที่: 146
หัวข้อ : สอ.ครูสมุทรสาคร จำกัด ศึกษาดูงาน สอ.ครูพะเยา จำกัด
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 9 พฤษภาคม 2556
   
หัวข้อที่: 145
หัวข้อ : ประกาศขายอาคารพาณิชย์
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2 เมษายน. 2556
   
หัวข้อที่: 143
หัวข้อ : พิธีเปิดป้ายหอประชุม สอ.ครูพะเยา จำกัด
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2 เมษายน. 2556
   
หัวข้อที่: 142
หัวข้อ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ สอ.ครูพะเยา จำกัด
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2 เมษายน. 2556
   
หัวข้อที่: 141
หัวข้อ : เจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรการวางกลยุทธ์บริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 178 หัวข้อ รวม : 12 หน้า :                [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]


 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 11
จำนวนผู้เข้าชม:1130013

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com