>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
     
 
 
  วันที่ประกาศข่าว 15 พฤษภาคม 2556
   
หัวข้อที่: 149
หัวข้อ : สอ.ครูพะเยาศึกษาดูงาน สอ.ครูสตูล จำกัด
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 30 เมษายน. 2556
   
หัวข้อที่: 148
หัวข้อ : ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การกู้เงินไปศึกษาดูงาน
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 30 เมษายน. 2556
   
หัวข้อที่: 147
หัวข้อ : สอ.ครูอุตรดิตถ์ จำกัด ศึกษาดูงาน สอ.ครูพะเยา จำกัด
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 30 เมษายน. 2556
   
หัวข้อที่: 146
หัวข้อ : สอ.ครูสมุทรสาคร จำกัด ศึกษาดูงาน สอ.ครูพะเยา จำกัด
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 9 พฤษภาคม 2556
   
หัวข้อที่: 145
หัวข้อ : ประกาศขายอาคารพาณิชย์
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2 เมษายน. 2556
   
หัวข้อที่: 143
หัวข้อ : พิธีเปิดป้ายหอประชุม สอ.ครูพะเยา จำกัด
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2 เมษายน. 2556
   
หัวข้อที่: 142
หัวข้อ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ สอ.ครูพะเยา จำกัด
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2 เมษายน. 2556
   
หัวข้อที่: 141
หัวข้อ : เจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรการวางกลยุทธ์บริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 173 หัวข้อ รวม : 12 หน้า :                [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

 
     

นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 15
จำนวนผู้เข้าชม:1098390

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th