ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ประกาศข่าว 19 พฤศจิกายน 2561
   
หัวข้อที่: 355
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 1 พฤศจิกายน 2561
   
หัวข้อที่: 354
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 1 พฤศจิกายน 2561
   
หัวข้อที่: 353
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการงดจ่ายเงินกู้
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 31 ตุลาคม 2561
   
หัวข้อที่: 352
หัวข้อ : แบบฟอร์มรายชื่อผู้สมัครประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม พ.ศ.2561-2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 ตุลาคม 2561
   
หัวข้อที่: 351
หัวข้อ : คำร้องขอรับเงินปันผล เฉลี่ยคืนและเงินสมนาคุณ 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 9 ตุลาคม 2561
   
หัวข้อที่: 350
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 9 ตุลาคม 2561
   
หัวข้อที่: 349
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 28 กันยายน 2561
   
หัวข้อที่: 348
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 28 กันยายน 2561
   
หัวข้อที่: 347
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 8 สิงหาคม 2561
   
หัวข้อที่: 346
หัวข้อ : แบบประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 6 สิงหาคม 2561
   
หัวข้อที่: 345
หัวข้อ : ประกาศ รับสมัครคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 31 กรกฎาคม 2561
   
หัวข้อที่: 344
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 2)
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 16 กรกฎาคม 2561
   
หัวข้อที่: 343
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ โครงการ ประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 31 พฤษภาคม 2561
   
หัวข้อที่: 342
หัวข้อ : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทสามัญ พ.ศ.2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 25 เมษายน. 2561
   
หัวข้อที่: 340
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 190 หัวข้อ รวม : 13 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]  


 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 3
จำนวนผู้เข้าชม:1201642

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com