>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
     
 
 
  วันที่ประกาศข่าว 12 มีนาคม 2561
   
หัวข้อที่: 338
หัวข้อ : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.) เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2 กุมภาพันธ์ 2561
   
หัวข้อที่: 337
หัวข้อ : ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อตู้เอกสาร
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 1 กุมภาพันธ์ 2561
   
หัวข้อที่: 336
หัวข้อ : การเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้้นฐาน
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 21 พฤศจิกายน 2560
   
หัวข้อที่: 335
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนิการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 15 พฤศจิกายน 2560
   
หัวข้อที่: 334
หัวข้อ : ประกาศ ชี้แจงการดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 6 พฤศจิกายน 2560
   
หัวข้อที่: 333
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการงดจ่ายเงินกู้
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 30 ตุลาคม 2560
   
หัวข้อที่: 332
หัวข้อ : ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 25 ตุลาคม 2560
   
หัวข้อที่: 331
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 ตุลาคม 2560
   
หัวข้อที่: 330
หัวข้อ : ประกาศ ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 ตุลาคม 2560
   
หัวข้อที่: 329
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 ตุลาคม 2560
   
หัวข้อที่: 328
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 ตุลาคม 2560
   
หัวข้อที่: 327
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 ตุลาคม 2560
   
หัวข้อที่: 326
หัวข้อ : แบบฟอร์มรายชื่อผู้สมัครประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม พ.ศ.2560-2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 9 ตุลาคม 2560
   
หัวข้อที่: 325
หัวข้อ : คำร้องขอรับเงินปันผล เฉลี่ยคืนและเงินสมนาคุณ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 29 กันยายน 2560
   
หัวข้อที่: 324
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 174 หัวข้อ รวม : 12 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]  

 
     

นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 2
จำนวนผู้เข้าชม:1105051

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th