ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ประกาศข่าว 1 สิงหาคม 2565
   
หัวข้อที่: 445
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 1 กรกฎาคม 2565
   
หัวข้อที่: 444
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 10 พฤษภาคม 2565
   
หัวข้อที่: 443
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 4 เมษายน. 2565
   
หัวข้อที่: 442
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 4 เมษายน. 2565
   
หัวข้อที่: 441
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินสหกรณ์ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 14 ตุลาคม 2564
   
หัวข้อที่: 439
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 14 ตุลาคม 2564
   
หัวข้อที่: 438
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 14 ตุลาคม 2564
   
หัวข้อที่: 437
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 29 กันยายน 2564
   
หัวข้อที่: 436
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 29 กันยายน 2564
   
หัวข้อที่: 435
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 29 กันยายน 2564
   
หัวข้อที่: 434
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 17 สิงหาคม 2564
   
หัวข้อที่: 433
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2564
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 1 กรกฎาคม 2564
   
หัวข้อที่: 432
หัวข้อ : ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ(สฌอน.) กรณีพิเศษ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 21 เมษายน. 2564
   
หัวข้อที่: 430
หัวข้อ : ประกาศ ระเบียบว่าด้วยโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 18 พฤศจิกายน 2563
   
หัวข้อที่: 429
หัวข้อ : คู่มือเข้าเช็คข้อมูลสมาชิกภาพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 259 หัวข้อ รวม : 18 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17]  


 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 3
จำนวนผู้เข้าชม:2177595

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com