ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ประกาศข่าว 19 สิงหาคม 2562
   
หัวข้อที่: 373
หัวข้อ : ประกาศ รับสมัครคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 8 สิงหาคม 2562
   
หัวข้อที่: 372
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมระบบบริการข้อมูลสมาชิกบนโทรศัพท์มือถือ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 3 กรกฎาคม 2562
   
หัวข้อที่: 370
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 14 พฤษภาคม 2562
   
หัวข้อที่: 368
หัวข้อ : ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ. เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 14 พฤษภาคม 2562
   
หัวข้อที่: 367
หัวข้อ : ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ร่วมบุญ เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 14 พฤษภาคม 2562
   
หัวข้อที่: 366
หัวข้อ : ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ. เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 25 มีนาคม 2562
   
หัวข้อที่: 363
หัวข้อ : ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 20 มีนาคม 2562
   
หัวข้อที่: 362
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 5 มีนาคม 2562
   
หัวข้อที่: 360
หัวข้อ : ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 15 กุมภาพันธ์ 2562
   
หัวข้อที่: 359
หัวข้อ : การเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้้นฐาน
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 19 พฤศจิกายน 2561
   
หัวข้อที่: 355
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 1 พฤศจิกายน 2561
   
หัวข้อที่: 354
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 1 พฤศจิกายน 2561
   
หัวข้อที่: 353
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการงดจ่ายเงินกู้
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 31 ตุลาคม 2561
   
หัวข้อที่: 352
หัวข้อ : แบบฟอร์มรายชื่อผู้สมัครประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม พ.ศ.2561-2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 ตุลาคม 2561
   
หัวข้อที่: 351
หัวข้อ : คำร้องขอรับเงินปันผล เฉลี่ยคืนและเงินสมนาคุณ 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 200 หัวข้อ รวม : 14 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]  


 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 5
จำนวนผู้เข้าชม:1292892

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com