>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
 
     
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอัคคีภัย
วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ได้เดินทางเข้าพื้นที่พบปะและมอบเงินให้กับสมาชิกประสบอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
สมาชิกเลขที่ 008503 นายธวัส ซื่อสัตย์ ข้าราชการบำนาญอำเภอปง
     
 
     
 
     
 
     
นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 9
จำนวนผู้เข้าชม:1105039

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th