>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
 
 
กิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2559
หน่วยเมือง 1,2,3,4 ดอกคำใต้ 1,2 ภูกามยาว และแม่ใจ
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
 
ดูภาพกิจกรรม


 
กิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2559
กลุ่มจุน ปง และเชียงม่วน
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 
ดูภาพกิจกรรม


 
กิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2559
กลุ่มเชียงคำ 1, 2 และภูซาง
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 
ดูภาพกิจกรรม


 
โครงการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2559
 


 
รดน้ำดำหัวประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559
 
ดูภาพกิจกรรม
 
 
     
นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 8
จำนวนผู้เข้าชม:1098415

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th